Oferta

Roboty Ziemne i Drogowe Transport Górniok Jerzy świadczy usługi w zakresie:

* układanie nawierzchni,
* usługi brukarskie,
* wykonanie podjazdów, chodników, ścieżek, parkingów,zatoczki
* wykonanie odwodnienia terenu
* nawierzchnie z kruszywa
* nawierzchnie z kamienia naturalnego
* zagęszczanie gruntu
* niwelacje terenu
* transport
* kruszywa

budowa i przebudowa:

- drogi
- ulice
- chodniki
- parkingi
- tarasy
- podjazdy
- place

Zapraszamy do współpracy !